Priskalkulator og priser på leie av buss

Beregn din pris

Error message
Dato
Beregn
Dette er en estimert pris. Det kan være variasjoner med tanke på tid på døgnet, helligdagstillegg etc.
Eventuelle bompenger er inkludert.

*Ved transport i rushtid, kommer eventuelle rushtidsavgifter i tillegg. I Norge er det 12% mva som kommer i tillegg. På utenlandstransport er det ikke mva.

Prisen forutsetter at turen starter, slutter eller er innom Oslo-området med ca. 50 km radius. Nattillegg mellom kl 21:00-kl 06:00 beregnes 40 % ekstra av prisen Helligdagstillegg beregnes 40 % ekstra. av prisen.
Beregn på nytt