Beregn din pris

Error message
Dato
Beregn
Dette er en estimert pris. Det kan være variasjoner med tanke på tid på døgnet, helligdagstillegg etc.
Eventuelle bompenger er inkludert.

*Ved transport i rushtid, kommer eventuelle rushtidsavgifter i tillegg. I Norge er det 12% mva som kommer i tillegg. På utenlandstransport er det ikke mva.

Prisen forutsetter at turen starter, slutter eller er innom Oslo-området med ca. 50 km radius. Nattillegg mellom kl 21:00-kl 06:00 beregnes 40 % ekstra av prisen Helligdagstillegg beregnes 40 % ekstra. av prisen.
Beregn på nytt