Åpenhetsloven

Rapportering i.h.t Åpenhetsloven § 5. - Arnor E Jenssen Turbusstransport AS 2024

Åpenhetsloven § 5. - Arnor E Jenssen Turbusstransport AS 2024Les mer

Se vår policy og etiske retningslinjer her:

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven kan du kontakte oss på følgende e-postadresse:

apenhetsloven@jenssenturbuss.no