Betingelser

Fakturaopplysninger:

Kunden har ansvar for å levere korrekte faktura opplysninger før turens start

For Bedrifter: Organisasjonsnummer, Navn, Adresse, telefon nummer samt om faktura skal sendes: EHF eller til epost adresse. Det må også spesifiseres hva faktura skal merkes (eks. ressurs nr./ PO- nr./avdeling, eller tilsvarende)med korrekt faktura godkjenner sitt navn.

Vi må ha korrekt epost adresse for utsendelse av ordre bekreftelse på epost. Vi trenger korrekt kontaktperson med epost adresse og telefon nummer

For privat personer trenger vi: Fullt navn, adresse, telefon nummer og en epost adresse vi kan sende bekreftelser og faktura på. Vi kan også sende faktura i post mot et gebyr kr 30,-.

Hvis fakturaen må endres grunnet feil opplysninger fra kunden, vil det tilkomme et gebyr på kr 75,- for å sende ut en ny faktura.

Pris/faktura:

Prisen er gitt under forutsetning at kjørebeskrivelsen følges. Eventuelle avvik på kjørebeskrivelsen/tidsbruk kan bli fakturert ekstra. 

Faktura blir sendt etter oppdragsdato, om annet ikke er avtalt. 

Alle tilbud og bekreftelser er gitt etter gjeldende kjøre og hviletidsbestemmelser for 1 sjåfør om annet ikke er avtalt.

Vi tar forbehold om eventuelle avgiftsendringer, bompengeendringer som kan gi endring i prisen.

Forsinkelser/mangler:

Ved eventuelle forsinkelser/mangler fra vår side, gis avslag inntil oppdragets kostnad.

Avslaget beregnes forholdsmessig til oppdragets art og lengde. 

Det gis ikke refusjon/avslag dersom forsinkelse eller mangler skyldes forhold utenfor vår kontroll. Dette vil eksempelvis omfatte uannonserte offentlige påbud og forbud, streik, ulykker, veiarbeid, naturkatastrofer og ekstraordinære værforhold.

Bagasje:

Busser over 20 seter har normalt plass til 1 kolli inntil 20 kg i bagasjerom + 1 håndbagasje pr. person. Håndbagasjen må få plass i hattehyllen eller under setet. Bagasje som ikke får plass der, må plasseres i bussens bagasjerom   Minibusser (under 20 seter) har normalt plass til 1 kolli inntil 15 kg + 1 håndbagasje. Bagasje utover dette må avtales på forhånd. 

Gjenglemt bagasje:

Gjenstander som havner på hittegodskontoret blir oppbevart i tre måneder. Unntaket er fersk mat – det kan vi ikke oppbevare. Alt som leveres til hittegodskontoret registreres i et datasystem. Verdisaker som pass, mobiler og lommebøker sendes videre til politiet innen to til fire uker. Gjenglemte PC-er og annen elektronikk blir destruert etter tre måneder. Vi er ikke erstatningspliktig for gjenglemt bagasje.

Alkohol/Røyk:

Skal det nytes alkohol under transporten må det godkjennes på forhånd fra Arnor E. Jenssen Turbusstransport AS.

Røyking på WC eller i bussen er forbudt

Opptreden:

Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende, og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig.

Sjåføren kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for andre. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer eller andre, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra sjåføren.

Ansvarsregler for den reisende:

Skade som den reisende påfører bussen eller innretninger skal erstattes av den reisende og/eller bestiller.

Av-/påstigningssteder:

Bussens stopp steder skal være sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkreglene.

Sjåføren kan nekte å kjøre, hvis han/hun mener det ikke er forsvarlig.

Kan ikke bussen komme helt frem til avtalte steder, slippes man av på nærmeste forsvarlige sted

Ekstra rengjøring:

Ekstraordinær vask som følge av oppkast, søppel etc. kan faktureres ekstra. (minimumsbeløp er kr 1000,-)

Dyr:

Arnor E. Jenssen Turbusstransport AS har ikke plikt til å ta med dyr og vi ber om at dette avklares på forhånd. Hunder bør fortrinnsvis fraktes med bur, eventuelt holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Sjåføren bestemmer hvor hunden skal plasseres. Det kan av allergihensyn ikke påregnes at dyr skal være med. Førerhund (godkjent) skal sikres plass.

Avbestillingsvilkår: 

————————————————————————————————————-

Nå får du 20% rabatt på turen!*

*Tilbudet gjelder alle turer i tidsrommet september-desember 2020. Under tilbudsperioden så tilbyr vi kostnadsfritt avbestilling 3 dager før avreise.

48 timer før avreise faktureres 50% av ordrebekreftelsen, avbestilling 24 timer før avreise faktureres 100% av beløpet.

————————————————————————————————————-

Avbestilling 3 dager før avreise er kostnadsfritt, 9-3 dager før avreise faktureres 50% av ordrebekreftelsen, avbestilling senere enn 48 timer før avreise faktureres 100% av ordrebekreftelsen.

Særskilte avbestillingsregler for pakkereiser.

Klager:

Vi ønsker tilbakemelding på vår drift og dersom vi ikke leverer til forventningene ber vi om at
eventuelle klager rettes til kontoret. For at vi skal kunne følge opp avviket snarest mulig ber vi om at klagen fremsettes skriftlig innen 3 dager etter oppdragets slutt.