Reisevilkår

Ved påmelding på turer som koster over kr 1000,- betales et depositum på kr 500,- pr. pers. Først når dette er betalt er den reisende bundet. Når depositumet er mottatt er arrangøren bundet. På turer som koster under kr 1000,- betales turen i sin helhet etter bestilling. Prisendringer kan skje i tiden mellom avtaleinngåelse og turen starter. Dette gjelder ved endringer i transportomkostninger (herunder endringer i brennstoffpriser, offentlige skatter og avgifter og valutakursendringer) En prisøkning på mer en 10 % av den avtalte kjøpesummen gir kunden rett til å gå fra avtalen uten omkostninger. Kunden må meddeles skriftlig senest 25 dager før avreise for at krav om prisøkning er gyldig. Heving av avtale må være arrangøren i hende senest 7 virkedager etter prisøkningen. Finner avbestilling sted innen 30 dager før fastsatt avreisedato tilbakebetales hele reisens pris med fradrag av et ekspedisjonsgebyr på kr 200,- pr. person. Skjer avbestilling mellom 14 og 30 dager er depositumet tapt. Avbestiller du/dere mellom 3-14 dager før avreise er halve reisens pris tapt. Skjer avbestilling senere enn 3 dager før avreise eller hvis den reisende ikke møter eller ikke har de nødvendige papirer i orden er hele reisens pris tapt. Avbestilling p.g.a sykdom m.v er inkludert i de fleste helårs reiseforsikringer. Alle må tegne reiseforsikring. Husk gyldig pass, helsetrygdekort og eventuelt visum. Det er den reisendes plikt å ha de nødvendige papirer i orden. Arrangøren er ikke ansvarlig for sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen.

Arrangøren er ikke ansvarlig for ting som glemmes enten på reisen, i bussen eller på hente- / leveringsstedet. Arrangøren kan ikke ta ansvar for de reisende som ikke kan ta hånd om seg selv, (må følges av ledsager). Arrangøren kan ikke ta ansvar for personer påvirket av rusmidler. Disse kan også bortvises fra turen og må bekoste eventuell hjemreise selv.

Vi forbeholder oss rett (til om nødvending) og avlyse turen p.g.a hendelser vi ikke er herre over eller force majeure. Det kan skje endringer som bytting av hotell, forandring av reiserute og lignende. Vi tar forbehold om å kunne kansellere en tur hvis deltakerantallet er under 25 stk. ved utgangen av påmeldingsfristen. Dog kan turen ikke kanselleres senere en 14 dager før avreise.

Reklamasjon: Mener en deltager seg berettiget til å klage, må klagen fremsettes straks til sjåføren eller reiselederen som da straks vil forsøke å rette opp forholdet på stedet. Eventuelt reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst må være skriftlig innsendt 4 uker etter reisens slutt. Passasjerer plikter å betale reisen ved forfall. Den reisende må ikke opptre til sjenanse for medpassasjerer. Dersom den reisende tilsidesetter disse bestemmelsene kan den nektes å delta eller helt utelukkes fra reisen uten at den kan stille krav til tilbakebetaling av arrangøren. Er reisen påbegynt kan den reisende å pålegges å betale omkostningen for hjemreise. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig og opplevelsesrik reise med oss.