Tiltak Coronaviruset

På grunn av viruset har vi i Jenssen Turbuss innført ekstra tiltak for å forhindre spredning av smitte. Dette for at kunder og kolleger skal føle seg trygge.

I tillegg er vi i dialog med alle involverte myndigheter, og tar alle nødvendige forholdsregler som de anbefaler oss å ta, samt at vi følger utviklingen nøye.

Følgende tiltak er innført:

  • Ekstra vask og desinfisering av bussene. Dette gjøres flere ganger om dagen.
  • Teppene i bussene er blitt fjernet.
  • Alle passasjerer får beskjed om å benytte bakre inn/utgang i bussen.
  • Der det er mulig ber vi om att reisende holder avstand til medpassasjerer.
  • Alle bussene er blitt utstyr med antibac.
  • Vi har også innført tiltak blant våre sjåfører om at de i mest mulig grad unngår større folkemengder og begrenser kontakt seg imellom.

Vi ber alle reisende om å følge anbefalingene fra myndighetene, blant annet å vaske hendene nøye med såpe og vann, samt bli hjemme i tilfelle sykdom